Thứ Hai, Tháng Tư 19, 2021
Trang chủ Ổn áp lioa - Công ty TNHH Nhật Linh

Ổn áp lioa - Công ty TNHH Nhật Linh

Ổn áp lioa – Công ty TNHH Nhật Linh

Công ty TNHH Nhật Linh

Công ty TNHH Nhật Linh thường có tên gọi là Lioa Nhật Linh là một thương hiệu sản xuất các dòng máy ổn áp điện phục vụ cho gia đình, công ty, văn phòng, chung cư, nhà máy.

Trong khoảng gần 20 năm nay công ty Nhật Linh đã dần khẳng định vị thế trong tâm trí người dùng bởi độ bền của ổn áp lioa cũng như giá lioa rất rẻ.

công ty TNHH Nhật Linh
bảo hành lioa

Ổn áp lioa

Ổn áp lioa là 1 trong những sản phẩm được sản xuất bởi công ty Nhật Linh với đa dạng các loại sản phẩm.

ỔN ÁP LIOA 1 PHA

Loại ổn áp lioa chạy trên dòng điện 1 pha có tên gọi tắt là Ổn áp Lioa 1 pha bao gồm các dòng sản phẩm: Ổn Áp LiOA 0,5KVA, Ổn Áp LiOA 1KVA, Ổn Áp LiOA 2KVA, Ổn Áp LiOA 3KVA, Ổn Áp LiOA 5KVA, Ổn Áp LiOA 7,5KVA, Ổn Áp LiOA 10KVA, Ổn Áp LiOA 15KVA, Ổn Áp LiOA 20KVA, Ổn Áp LiOA 25KVA, Ổn Áp LiOA 30KVA, Ổn Áp LiOA 50KVA.

ỔN ÁP LIOA 3 PHA

Ổn áp 3 pha khô

Lioa 3 pha khô là ổn áp dùng hoàn toàn linh kiện khô, chạy trên dòng điện 3 pha.

Sản phẩm ổn áp 3 pha khô mà Nhật Linh sản xuất bao gồm:

ỔN ÁP LIOA 3 PHA KHÔ, Ổn Áp 3 Pha Khô 3KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 6KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 10KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 15KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 20KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 30KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 45KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 60KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 75KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 100KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 150KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 200KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 250KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 300KVA, Ổn Áp 3 Pha Khô 400K/3, Ổn Áp 3 Pha Khô 500K/3, Ổn Áp 3 Pha Khô 600K/3, Ổn Áp 3 Pha Khô 800K/3, Ổn Áp 3 Pha Khô 1000K/3, Ổn Áp 3 Pha Khô 1200K/3.

Ổn áp 3 pha ngâm dầu

Ổn áp 3 pha ngâm dầu là ổn áp chạy trên dòng điện 3 pha, trong cấu tạo có thêm ngăn dầu để làm mát.

Ổn áp 3 pha ngầm dầu được bao gồm :

Ổn Áp Ngâm Dầu D-150
Ổn Áp Ngâm Dầu D-200
Ổn Áp Ngâm Dầu D-250
Ổn Áp Ngâm Dầu D-300
Ổn Áp Ngâm Dầu D-400
Ổn Áp Ngâm Dầu D-500
Ổn Áp Ngâm Dầu D-800
Ổn Áp Ngâm Dầu D-1500
Ổn Áp Ngâm Dầu D-600
Ổn Áp Ngâm Dầu D-1000

BIẾN ÁP LIOA

Biến áp lioa bao gồm :

– Biến Áp Vô Cấp 1 Pha
– Biến Áp Vô Cấp 3 Pha
– Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 1 Pha
– Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha
– Biến Áp Điện Lực 3 Pha Ngâm Dầu

Đọc nhiều

GIÁ ỔN ÁP LIOA 10KVA

Bảo hành lioa

Sửa lioa

Hữu ích